Hans Kwakman | Ervaren interim-, project- en verandermanager | incontact@hanskwakman.nl | 06 53 659 745

Opleidingen

Mijn MBA opleiding heb ik cum laude afgerond aan de Bussiness School Nederland met als major veranderkunde. Vervolgens volgde ik met succes de veranderkundige studie “Invloedrijk handelen in veranderingsprocessen” aan het SIOO, wat heeft geleid tot de titel van Certified Management Consultant (CMC).

Sinds 2014 ben ik Profile Dynamics trainer. Profile Dynamics is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren, die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen en gedrag. Een persoonlijk scoreprofiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige (on-line) vragenlijst. Aan de hand van het scoreprofiel krijg je inzicht in je drijfveren en persoonlijke voorkeursgedrag. En dit biedt aanknopingspunten voor individuele en/of teamontwikkeling.

Lean Six SigmaIk ben sinds 2016 gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt wat mij helpt om mensen en organisaties anders te laten kijken naar de wijze waarop hun organisatie is ingericht en om daarmee de gewenste verandering te realiseren.