Hans Kwakman | Ervaren interim-, project- en verandermanager | incontact@hanskwakman.nl | 06 53 659 745

Dit ben ik

NIEUWSGIERIG MENSENMENS, SCHERPE DENKER, ENERGIEK EN PRESTATIEGERICHT, OPEN EN VERTROUWD, VERBINDEND
ditbenik
Een nieuwsgierig mensenmens die graag wil weten hoe de wereld werkt en waarom mensen doen wat ze doen. Mijn kwaliteiten liggen in het brengen van veiligheid, rust en vertrouwen door tijd te nemen om verbinding met mensen aan te gaan. Ik ben analytisch sterk en luister goed of wat gezegd (of geschreven) wordt ook is wat wordt gedaan. Zo breng ik snel organisatiepatronen in beeld.

Ik ‘verlicht’ zaken, door situaties minder zwaar te maken of door soms mezelf niet zo serieus te nemen. Dat geeft mensen een glimlach op het gezicht en ruimte om te bewegen. En soms is de kunst van het niets doen de beste interventie die je als manager of adviseur kunt plegen.

Inspanning en ontspanning gaan bij mij hand in hand. Er staat elk jaar wel een nieuwe mentale of fysieke uitdaging op mijn lijstje, zoals een nieuwe studie, het schrijven van een boek, het duiken in tropische wateren of het fietsen van een wielerklassieker. Voor 2019 heb ik mijn uitdaging al gevonden: The Great Divide (van Canada naar Mexico op de mountainbike).

Lees ook over mijn Passie, Ervaring en Opleiding.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Definitie van waanzin:

Blijven doen wat je altijd deed in de hoop dat het een ander resultaat oplevert.

Herken je jezelf in de volgende vraagstukken?

  • Als management praten we veel, maar er lijkt weinig beweging en resultaat
  • Medewerkers zijn verkrampt door de vele procedures en controles
  • Onze processen kunnen en moeten beter om onze prestaties te verbeteren…
  • Ons project is verzand en komt maar moeizaam van de grond…
  • Ik wil mijn bedrijf verder ontwikkelen maar weet niet hoe verder…
  • Ik heb behoefte aan persoonlijke ontwikkeling

Dat zijn vraagstukken waar ik graag mijn tanden in zet! Dat doe ik, met mijn visie op vraagstukken, in verschillende rollen:

> Interim Adviseur

> Project-/interim manager 

> Coach

Mijn fascinatie? Vertrouwen!

Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.

-Lao Tse-

Mijn fascinatie voor vertrouwen en controle heeft alles te maken met mijn zoektocht naar hoe de wereld in elkaar zit maar vooral naar wie ik zelf ben. Vertrouwen en controle gaan voor mij over het vinden van de moed om een ‘leap of faith’ te maken en niet (te) bang te zijn om te falen. Die moed zijn wij als maatschappij volgens mij ergens kwijtgeraakt. Stephen Covey stelt dat vertrouwen betekent dat de leider eerst sterk naar zichzelf moet kijken. Pas als de leider zichzelf goed kent en weet waar hij voor staat, kan hij vorm geven aan een juist organisatievertrouwen. Maar het fenomeen vertrouwen lijkt mij meer dan dat:

“Vertrouwen groeit als controles uitwijzen dat beslissingen van degenen aan wie men zijn geld en goed heeft toevertrouwd goed zijn. Maar vertrouwen groeit vooral als degene aan wie het vertrouwen wordt geschonken, niet behept is met de drijfveer van de hebzucht, zijnde rijkdom, reputatie, roem.”
(citaat van E. van der Loo).

Vertrouwen gaat dus over karakter en integriteit, over ‘in contact’ zijn met jezelf. Maar vertrouwen gaat ook over beheersbaarheid en voorspelbaarheid (betrouwbaarheid) en over het in contact zijn met je omgeving en met de ander.

Vertrouwen begint volgens mij vooral bij ‘I trust you’ in plaats van ‘Trust me’.

Mijn thema's om het vertrouwen te vergroten en mensen en organisaties wendbaarder te maken zijn:

> Leren en ontwikkelen  

> Gedrag en cultuur

> Leiderschap

> Governance & Control

Boeken

Kennis van de strekking en de kracht van woorden is de eerste voorwaarde voor de kennis van mensen.

Wie schrijft die blijft. Ik schreef mijn eigen boek Slowbanking en deel mijn inzichten onder andere via de Alfabetboeken!
Slow Banking

De maatschappij eist dat grote instellingen het vertrouwen van klanten terugwinnen. Denk aan de financiële sector, de woningcorporaties en ziekenhuizen. Tegelijkertijd eisen directies, toezichthouders en aandeelhouders meer toezicht en betere risicomodellen om maar weer ‘in control’ te raken. Allemaal lopen ze in meer of mindere mate aan tegen het spanningsveld tussen klant en clausule, tussen regels en regelen, tussen procedures en praktijk.
‘Slow Banking’ toont aan wat we zijn kwijtgeraakt door in control te willen zijn. Het boek laat zien dat het vertrouwen in de kracht van mensen hersteld kan worden door de intrinsieke motivatie van medewerkers te activeren en te verbinden aan ‘de echte bedoeling’ van de organisatie, met oog voor de belangen van klant én de medewerker.

Hans vertelt.. | Bestel

Veranderalfabet

Verandering binnen organisaties. Boeken met allerlei theorieën zijn er over volgeschreven. Uiteindelijk is de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie, wat bijvoorbeeld blijkt uit de berichten dat veranderingstrajecten binnen organisaties vaker niet dan wel succesvol zijn. Opgedane ervaringen en dergelijke berichten zorgen er voor dat veel mensen ‘huiverig’ zijn voor verandering en dat is eigenlijk zonde, want verandering biedt ook kansen. Vooral daar waar organisatieverandering samenhangt met ‘mensen-werk’.

Dat laatste is dan ook de rode draad in dit boek, waarin zeven auteurs met totaal verschillende achtergronden, 26 hoofdstukken over verandering hebben geschreven. Dit vanuit individueel- en organisatieperspectief.

Bestel

Leiderschapsalfabet

Leiderschap is niet iets wat je krijgt, je moet het verdienen. – Richard (Dick) Winters –

Volg de leider. Maar wie is dat eigenlijk?
En wat is er voor nodig om een goede leider te zijn?

In Het Leiderschapsalfabet passeren die vragen de revue, net als een mêlee aan inzichten over het begrip leiderschap.
De 26 hoofdstukken benadrukken de grote diversiteit van het begrip leiderschap en laten zien dat het prototype leider niet bestaat.

Moderne leiders zijn mensen van vlees en bloed die hun emoties en twijfels niet proberen te verbergen, maar de toegevoegde waarde zien van een leidinggevende die met beide benen op de grond staat.

Bestel

Kantelingsalfabet

Het begon met een idee op vrijdagavond 28 november 2014. Meer dan 100 auteurs, redacteuren en partners gingen aan de slag met een geweldig project, ontstaan vanuit de gedachte ‘Verandering begint met delen’. Van eco-schilder tot de hoogleraar transitiekunde, van gemeentesecretaris tot socioloog, vrouwen, mannen, Belgen, Nederlanders, werknemers en ondernemers. Zij realiseerden binnen 4 maanden een boek, een lancering, leesplezier en een enorme spin-off!

Bestel

Organisatie en HR in 2025

HRlab, één van de labels van HRcommunity, heeft vorig jaar een visiedocument opgesteld dat is uitgegroeid tot dit boek Organiseren en HR in 2025.

In dit boek verwoorden de auteurs trends op het gebied van HR: van leiderschap tot sociale innovatie, van verandervermogen tot duurzame inzetbaarheid & talentmanagement, van vitaliteit tot diversiteit en van organisatie tot infrastructuur.

Bestel

PUBLICATIES

Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap.

In de afgelopen jaren schreef ik diverse publicaties en artikelen over leiderschap, in control, organisatieontwikkeling en vertrouwen. Aarzel niet om teksten uit de publicaties waar nodig te gebruiken. Ik ben ook benieuwd wat je van de artikelen vindt, laat gerust je reactie achter. Als je ideeën hebt om bijvoorbeeld samen wat te schrijven, stuur dan een mailtje!

De hofnar als veranderaar

Wie heeft de moed om de koning in de spiegel te laten kijken? Om hem een ander perspectief te geven? Wie durft, vaak als enige, patronen bespreekbaar te maken en de rol van de leiders te bevragen of ter discussie te stellen? Veelal met een kwinkslag, maar altijd vlijmscherp? De hofnar! Vanzelfsprekendheid In het...

Oare Wei

Keuzes Oare Wei is Fries en betekent letterlijk ‘andere weg’. In de wereld van de oude binnenvaartschippers van het skûtsjesilen in Fryslân gebruikte men de woorden Dizze Wei en Oare Wei om stuurboord en bakboord aan te duiden. Stuurboord, bakboord, rechts of links zijn keuzes die gemaakt worden bij het navigeren, om de richting...

Organisatieontwikkeling vanuit mountainbike perspectief!

Met Bert Houtenbos van Trentino Sports ben ik 3 weken opgetrokken om de principes van het afdalen op een mountainbike beter onder de knie te krijgen. In die tijd hebben we fascinerende gesprekken gehad over de ontwikkeling van de maatschappij, het kiezen vanuit je hart en het ‘in control’ willen zijn, zowel op de...

Control en Vertrouwen: 2 helften van dezelfde medaille

Control wordt steeds meer geassocieerd met onnodige regeltjes, bureaucratie en wantrouwen. Waar komt dat vandaan en wat is ervoor nodig om dit tij te keren? Betekenis Control betekent ‘beheersing” (of “beheersingsvermogen”) en dat is iets waar mensen sinds het begin der tijden door worden gedreven. We zijn nieuwsgierig en creatief, maar kennen een grote...

Durf

Ter voorbereiding op een leiderschapsdag over veranderen sprak ik met mijn opdrachtgever over de inhoud van de dag. Diverse vragen passeerden de revue, zoals: Wat is eigenlijk veranderen en hoe nuttig is leiderschap in het kader van verandering? Mijn opdrachtgever vroeg zich af wat zij haar leidinggevenden wilde meegeven. Al pratende veranderde het onderwerp...

Kramp

In één week met vrienden op de mountainbike van Oostenrijk naar Italië. Waarom? Avontuur, presteren, maar ook genieten, juist genieten. Genieten van de natuur, van elkaar, van het leven. Prachtig, maar ook superspannend. Houd ik het wel vol? Houd ik de rest bij? Kan ik die afdalingen aan? Al deze onzekerheden spookten door mijn...

Samenwerking

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Ik werk graag met anderen samen om tal van redenen! Om (met elkaar) iets moois neer te zetten, om plezier te hebben en om onze doelen te realiseren. Maar ook om met elkaar en van elkaar te leren of om te genieten van een goed gesprek tijdens een lekkere bak koffie. De mensen waar ik regelmatig mee spar, werk en koffie drink zijn:
De Tweede Steen
Movinc
In Verbinding
Mark4You Management
De alfabetboeken